Outside/Inside
Control Arm

HUEN SAU

Closer / Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"Rotating Hand"Siu -Nim Tau 2.Sec.The idea of
Huen Sau
Siu Nim Tau 6.Sec.Execution of
Huen Sau
3.Student Grade - 3.C.2.Partner -
Exercise

Muc Yan Chong 5.Sec.Structure test
 
Muc Yan Chong 6a.Sec.Diagonal
Huen Sau
Biu Jee 6.Sec.Explosive

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
12 d, 12 h, 38m

Basic


 
SCHEDULE

"TI MING"

7.600.000.000 humans
Can't be wrong!