Outside
Control Arm

GAM SAU

Closer

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"Pinning Arm"Siu Nim Tau 4.Sec.The idea of
Gam Sau
Siu Nim Tau 6.Sec.Execution of
Gam Sau
Chum Kiu 9.Sec.Gam Sau
during rotation
Muk Yan Chong 8.Sec.Structure test
 

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

TI MING

WING TSUN.dk