Outside
Control Kick

BONG GEUK

Closer

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"Inside Rotated
Kick"THE UNIT CIRCLE - LOWER JOINTS


Chum Kiu 5./6.Sec.Head
drags body!!
Chum Kiu 5./6.Sec.Frontality!!
 
Muk Yan Chong 8.Sec.Structure test
 

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
13 d, 17 h, 28m

Summercamp


 
SCHEDULE

"TI MING"

Inside too low
no, no, no!!