Outside Control Arm
Inside Punch Arm

KWAAN SAU

Closer / Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"Rotating Arms"Muk Yan Chong 2.Sec.Structure test
 
Biu Jee 5.Sec.Explosive

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
4 d, 10 h, 6m

Instructors-040506


 
SCHEDULE

"TI MING"

Inside too low
no, no, no!!