Outside Control Arm
Inside Punch Arm

KWAAN SAU

Closer / Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"Rotating Arms"Muk Yan Chong 2.Sec.Structure test
 
Biu Jee 5.Sec.Explosive

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
5 d, 15 h, 10m

Wooden-Dummy


 
SCHEDULE

"TI MING"

Flexible arms - Steady legs
Steady arms - Flexible legs