Diagonal
Control Leg

DAU DAP BO

Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"the Iron Broom"Chum Kiu 7.Sec.Head
drags body!!
Muk Yan Chong 8.Sec.Structure test
 

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
1 d, 4 h, 12m

Grading


 
SCHEDULE

"TI MING"

Inside too low
no, no, no!!