Diagonal
Control Leg

DAU DAP BO

Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"the Iron Broom"Chum Kiu 7.Sec.Head
drags body!!
Muk Yan Chong 8.Sec.Structure test
 

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
5 d, 8 h, 4m

Wooden-Dummy


 
SCHEDULE

"TI MING"

7.600.000.000 humans
Can't be wrong!