Diagonal
Control Leg

DAU DAP BO

Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"the Iron Broom"Chum Kiu 7.Sec.Head
drags body!!
Muk Yan Chong 8.Sec.Structure test
 

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
6 d, 5 h, 14m

Chum-Kiu


 
SCHEDULE

"TI MING"

Outside too high
Finger in your eye"!