Diagonal
Control Leg

DAU DAP BO

Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"the Iron Broom"Chum Kiu 7.Sec.Head
drags body!!
Muk Yan Chong 8.Sec.Structure test
 

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
37 d, 15 h, 30m

Siu-Nim-Tau


 
SCHEDULE

"TI MING"

If Elbow can't push,
then Pull

If Knife can't stab,
then cut