Outside
Control Arm

BONG SAU

Closer

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"Wing Arm"
Biu BongSiu Nim Tau 7.Sec.Execution of
Bong Sau
Chum Kiu 3./4. Sec.Coordinated with
other positions
Chum Kiu 5./6. Sec.Coordinated with
other positions

Muk Yan Chong 1./2. Sec.Structure test
 
Muk Yan Chong 1./2. Sec.Dai Bong - part of
Kwaan Sau
Muk Yan Chong 7. Sec.Pau Bong
Lifting/blocking

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
19 d, 17 h, 46m

Instructors-040506


 
SCHEDULE

"TI MING"

Fook / Wu
Jam / Chaan