Inside/Diagonal
Punch Arm

BIU SAU

Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"Thrusting Fingers"Siu Nim Tau 4.Sec.The idea of
Biu Sau
Biu Jee 7.Sec.Explosive
 

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
7 d, 12 h, 13m

Wooden-Dummy


 
SCHEDULE

"TI MING"

7.600.000.000 humans
Can't be wrong!